cropped header

Ve hüvel kavîyyul azîz zikrinin fazileti

Ve hüvel kavîyyul azîz zikrinin fazileti. Kuran-ı Kerim Şura Suresi 19. Ayet-i Kerime’de geçen “ve hüvel kavîyyul azîz” zikri anlamı ve Fazileti, içinde geçen El Kaviy ve El Aziz esması anlamı. Kuran-ı Kerim’in 42. suresi olan Şura Suresi 19. ayetinde geçen Allahu Teala’nın esmasını barındıran, Cenab-ı Hakk’ın lütuf ve ihsanını celb eden tesirli ve etkili bir zikir olan “ve hüvel kavîyyul azîz” zikri kelime kelime açıklaması, anlamı ve fazileti, sırları.

“ve hüvel kavîyyul azîz”

Şura süresi 19. ayeti kerimede :

Arapça Yazılışı: اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَاء وَهُوَ الْقَوِيُّ العَزِيزُ

Arapça Okunuşu: Allâhu latîfun bi ibâdihî yerzuku men yeşâu, ve hüvel kavîyyul azîz(azîzu).

Şûrâ Suresi 19. Ayet Türkçe Meali : Allah, kullarına çok lütufkârdır, dilediğini rızıklandırır. O, kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir.

Ayette Geçen Esmaların Anlamı

Hüve: O (Allah)

Ya Kaviyy : Gücü ve kuvveti sınırsız olan, kendisine hiçbir şey aciz bırakmayan demektir.

Ya Aziz : İzzet, azamet, şeref ve onur sahibi. Mağlup edilmeyen, edilmesi mümkün olmayan, daima galip gelen. kahreden, galebe çalan; sonsuz izzete sahibi olan. Aynı zamanda sevgili, dost, çok nurlu, nadir….anlamına gelir ki, Allah’tan daha güzel dost ve daha candan sevgili olamaz.

وَهُوَ الْقَوِيُّ العَزِيزُ

Ve hüvel kaviyyul azîz

Her kim günde 9 defa Şura Suresinin 19.ayeti kerimesi olan aşağıdaki duayı okursa, Allah her işinde ona lutufkâr  davranır.

اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَاء وَهُوَ الْقَوِيُّ العَزِيزُ

“Allâhu latîfun bi ibâdihî yerzuku men yeşâu, ve hüvel kavîyyul azîz(azîzu).”

Ve hüvel kavîyyul azîz zikrinin fazileti

  • Bu zikir oldukça tesirli ve etkili, mucize bir zikirdir. Bu zikri daha da güçlü kılan vav ve hu (hüve) harfleridir.
  • Bu zikri dilinizden düşürmediğiniz sürece bütün insanlara karşı heybetli görüneceksiniz.
  • Ummadığınız yerden rızık kapıları açılacaktır.
  • Kalbinizdeki niyetleri okuyan bir zikirdir.
  • Hacetlerin (isteklerin) kabulünü hızlandırır.
  • Çocuğunuz yaramaz ve sözünüzü dinlemiyorsa, bu zikir ile sözünüzü dinletebileceksiniz. Hayatınıza tümden pozitif değişiklik yapmak isteyenlere çok faydalıdır.
  • Toplumda her vakit sözü geçen, istekleri geri çevrilmeyen kişi olursunuz.
  • İnşallah tesiri çok kuvvetli ve hızlıdır.

Allah’ın izniyle inşallah aşağıdaki dua okuma tertibi ile ne muradın varsa hasıl olur.

Temiz elbise giyinmiş olarak temiz ve tenha bir yerde 2 rekat namaz kıldıktan sonra kıbleye karşı oturup 1000 defa “Yâ Lâtif” okuyup sonra 3 defa aşağıdaki dua okunur.

“Allahümme ente akrebü min külli kariybin ve ekremü min külli keriymin ve ecvedü min külli cevâdü ve ahfezu min külli hafiyzın ve eltafü min külli lâtiyfin es’elüke bismikel lâtifü en tüsahhıre li min halkıke men yakdı hâceti ve yedfe’u anni hasmi ve yüncini mimmen zalemeni ve âdâni bihakkıke yâ lâtifü yâ latifü yâ lâtifü eltafü bi ındeşşedâidi ve neccini minel mekâyidi küllihallahü lâtifün biıbâdihi yerzüku men yeşâü ve hüvel kaviyyul aziz”

Okuduktan sonra tekrar (1000) “Yâ Latif” esması okunur. Yine 3 defa yukarıdaki dua okunur. Böylece 16641 Ya Latif c.c her 1000 okumada 3 dua okuyarak bitirilir. En son 641 defa okunur ve 3 defa yine dua okunur. Ardından bir salavat 1 fatiha 3 ihlas süresi okunarak ne için dua edildiyse onun kabulü için dua edilir

ve hüvel kaviyyul aziz okuyanlar , ve huvel kaviyyul aziz anlamı , ve hüvel kaviyyul aziz fazileti , ve huvel kavîyyul azîz mutluluğun şifresi , allahü latifün bi ibadihi yerzuku yeşaü ve hüvel kaviyyül aziz .

ve hüvel kaviyyül aziz mutluluğun şifresi , ve huvel kavîyyul azîz kaç defa çekeceğim , ve huvel kaviyyul aziz sirlari , Ve huvel kavîyyul azîz zikrinin fazileti .

ve huvel kaviyyul aziz , ve huvel kaviyyul azîz okuyanların yorumları , ve hüvel kaviyyul aziz , ve hüvel kaviyyül aziz , ve huvel kavîyyul azîz yorumları , ve hüvel kaviyyul aziz fazileti , ve hüvel aliyyül azîm mutluluğun şifresi . ve huvel kavîyyul azîz , ve huvel kavîyyul azîz kaç kere okunur , 399 ve huvel kaviyyul azîz , ve hüvel kaviyyül aziz fazileti mutluluğun şifresi , allâhu latîfun bi ibâdihî fazileti , ve huvel kavîyyul azîz ne için okunur .

ve huvel aliyyül azim zikri , ve huvel kaviyyul azîz kaç defa çekeceğim , ve hüvel kaviyyül azim , ve huvel kaviyyul aziz anlamı , allâhu latîfun bi ibâdihî yerzuku fazileti .

spacer

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.