Tılsım Çeşitleri

Tılsım çeşitli uygulamalar için kullanıldığından dolayı birden fazla isim ile nitelendirilmiş olup işinin ehli bireylerce uygulanmakta ve her ayrıntısı bilinmekte ve bildirilmektedir.
Tılsım Çeşitleri:

 

Balık tılsımı: Yüzyıllardır Hristiyan dininin sembolü haline gelen tılsım çeşidi olan balık simgesinde haçların kabul edilmesi sonucunda günümüze kadar gelerek asırlarca kendini göstermiştir. Bir takım inanışlara göre balık tılsımı şans getirmekte olup cin, kötü ruh gibi varlıklardan korunmak için uygulandığı bilinmektedir.

 

Baykuşlu tılsımlar: Bu tılsım modeli ise kem göz anlamına gelen tılsım çeşidi olmakta. Bu tılsım koruyucu bir tılsım olarak kullanılmaktadır. Lakin bu tılsım modülü baykuş simgesini taşıdığından dolayı baykuşta herkesçe uğursuzluk bildiren bir hayvan olması ile pek fazla yaygın kullanmadığı söylenebilir.

 

Diş ve tırnak tılsımı: Hayvanlarda bulunan diş ve pençeler son derece dayanıklı ve güçlü tılsım olarak kabul edilmektedirler. Bir takım inanışlara göre uygulanan tılsım modülünde hayvanlarda bulunan gücün insana geçeceği düşünülerek tılsım oluşturulmaktadır. bebeklerdeki korkuyu uzaklaştırmakta, doğum sancılarına iyi gelmekte olduğu iddia edilmektedir.

 

Kına: Hemen hemen tüm avrupa ülkeleri dahil her alanda uygulanmakta olan bir nevi gelenek halin dönüştürülmüş tılsımlardan bir tanesidir. İnanışa göre kına düğünlerden önce uygulanması ile şeytani güç ve kötülüklerin düğün zamanından uzaklaştırılmasına katkı sağlanmaktadır. Ülkemizde olduğu gibi tüm orta doğu ülkelerinde bu koruyucu inanışa bireyler yönelmektedir.

 

Tılsımlar ve tılsım çeşitleri ile ilgili bilgi için Ruhani Hoca ile irtibata geçiniz: 0530789 85 38

 

Yukarıda yer alan tılsım çeşitleri sadece ne ile yapıldığı ve bir takım varsayımlar üzerinde insanların inandığı tılsım çeşitleri olup hepsi bu kadarla sınırlı kalmamakta daha bir çok inanış bulunmaktadır. Lakin detaylı bilgi almadan tılsım yapmak veya üzerinde taşımanın kişiye zarar vereceği unutulmamalı.

spacer

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.