Etiket arşivi: kaynana. büyüsü

Kilit ile Bağlama Büyüsü

Bağlama büyüsü nedir? Sevdiğini kendine bağlama büyüsü ve eve bağlama büyüsü yaptırmak için. Bağlama büyüsü yapan medyumlar içinde en etkili çalışmalar yapılmaktadır.

Halk arasında, bir kişinin diğer bir insana, yada karı kocanın birbilerine sevgi yoluyla bağlanması, yada düşman dilinin bağlanması, veya kısmetlerin bağlanması için yapılan işlemlere kısaca bağlama büyüsü denir. Bağlama büyüsü denilen işlemler nelerdir kısaca sıralayalım.

Aşk bağlama büyüsü nedir? Aşık ederek yani sevgi yönünden insanları birbirlerine bağlamalara denir. Böylece size yeterince bağlı olmayan gözü dışarıda olan eşleri bağlama büyüsü yapılmış olur. Bu aynı zamanda gözü dışarıda olan
sevgiliyi kendine bağlama büyüsü
olarak ta kullanılabilir. Tabiki bunlarla sınırlı değildir. İlk bakışta akla gelen ve en sık kullanılan bunlardır.

Eve bağlama büyüsü nedir? Çok gezen bir bayan veya erkek için kullanılır. Bekar olan kişilerin bu bağlama büyüsü çeşitleri ile pek ilgisi olmaz. Aynı ortamda kalmadıkları için böyle bir sıkıntı olmaz. Evli olanların veya anne babanın özellikle çocukları için bazen de gelin veya damat için yaptırılan eve bağlama büyüsü yöntemleridir. Çok gezen evde durmayan ya da eve geç gelip evine pek uğramayan kişiler için yaptırılır. Böylece çok gezen eşleri eve bağlama büyüsü yaptırmış olunur. Kaynanalar eğer gelinlerinden veya damatlarından çok gezmeleri konusunda şikayetçi ise yine bu yollara başvururlar.

Getirmek için bağlama büyüsü olan bağlamalarda ise istenen kişi, dışarı çıktığında rahat edemez. Sıkıntılara girer. Böylece uzak yerlerde pek kalamaz. Yakın olsa bile evine gelmek ister. Dışarıda rahat ve huzur bulamaz.

Kendine bağlama büyüsü nedir? Burada amaç istenen kişinin sizin dediklerinizi yapması, bazılarının tabiri ile bir dediğini iki etmemesi için yapılan işlemlerdir. Bunlar genellikle sevgi muhabbet ve aşk konularında kullanılır. Sonra eşlerin kendine bağlanmasını isteyen karı kocalar gelir. Bunlarla birlikte özellikle evlatlarının kendisine bağlı olmasını isteyen anne babalar gelir. Daha sonra ise genellikle patronunun yada diğer çıkar ilişkisi olan kişiler için olan düşünceler gelir. Bunları abartıp, herkesin kendisine itaat etmesi için gibi düşünceye giren insanlar da vardır. Bu boş ve nefsani düşüncelere düşecek hale gelmişse, onu huzurlu kılacak fani dünyada bir şey kalmamış demektir. Bir insanın her dediğinin olması, her dediğinin yapılmasının pek olanağı yoktur. İtaat ettirme büyüsü dediklerinin bu kısmı anlattığım gibi pek mümkün değildir.

Dil büyüsü nedir? İlk önce bu neyi ifade eder açıklamam lazım. Pek çok yerde duymuşsunuzdur. Medyum yada hoca şu bu var derken birde üstüne şunu ilave eder. Ona dil büyüsü yapıyorlar gibi. Dil büyüsü yapmak nedir diye merak etmişsinizdir. Bu gerçektir. Burada çok farklı birkaç etken vardır. Bu konuyu başka bir konuda açıklayacağım. Söylenen sözün karşı taraf üzerindeki tesiridir. Bu etki birkaç ayrı yoldandır. Söylenen söz çok fazla olursa, yani sık sık ve süreklilik halinde ise kişiye yılgınlık ve bıkkınlık verecektir. Eğer bu dil büyüleri dediğimiz baskıya maruz kalan kişi zayıf karakterli ise buna karşı çıkamayıp pes edebilir. Muhtaçlık durumunda da pes edebilir. Bu konuşma esnasında söyleyen kişi küçükte olsa bu işler ile ilgili bazı bilgilere sahipse çok rahat, etki etmek istediğinin kişinin beynine yada bilinç altına tesir bırakabilir. Bu kadar bilgi ile şimdilik yetinin başka bir konuda açıklarım. Böylece sık duyduğunuz dil bağlama büyüsü nedir kısaca fikir sahibi oldunuz. Bu bazen normal büyüden daha etkili yöntemlerdir.

Dil bağlama büyüsü nedir? Gammaz eden, aleyhinizde konuşan yada dedikodu yapan yakın veya uzak dost görünen yada açıkça düşmanların aleyhte konuşmamaları için yapılır.  Gelin kaynana arasında da sıkça olan sorunlardan bir tanesi de budur. Aslında biri annesi diğeri kızı oğlu gibi görse sorun olmayacak. Nerde o insanlık? Sürekli sizi çekiştiren aleyhinizde konuşan arkanızdan iftiralar atabilecek kadar olan kişileri susturmak gerekir. Çene bağlama büyüsü de denilen bu işlem ile aleyhinizde konuşmaları engellenir. Düşmanlarınızın yapmasını anlayabilirsiniz. En azından beklersiniz. Fakat aslında sizinle pek alakası, alıp veremediği olan, hatta çok yakın veya sevdiğiniz biri yaptımı işte o zaman insana ağır gelir. Bütün bunların önüne geçmek için dil bağlama büyüsü en iyi çözüm yollarından biridir.

Hırsızı bağlama büyüsü nedir? Bir mal, değerli eşya veya para gibi belirli nesnelerin çalınması neticesinde, çalınmış olanları hırsızın çaldığını geri getirmesi için yapılan çalışmalardır. Böylece hırsız çaldıklarını iade etmek zorunda kalır. Burada dikkat edilecek nokta ise çabuk hareket etmektir. Çünkü hırsız çaldığını satabilir. Ne kadar kısa zamanda işlem yapılırsa o kadar etkili olur. Hırsızı bağlama büyüleri çalınan malları getirmek için yıllardır uygulanan bir yöntemdir. Bazen uykusu bazen idrarı bağlanır bazen hastalandırma veya çeşitli farklı yollar ile iade etmeye mecbur bırakılır.

Kısmet bağlama büyüsü nedir?  Tahmin edeceğiniz gibi, istenilen kişilerin ömür boyu evlenememesi için yaptırılır. Kısmet bağlama büyüsü bozma işlemleri ile bunlar giderilebilir. Kısmet kapama büyüsü sadece düşmanlık ve zarar vermek için yapılabilir. Çok ince bazı hesaplar ile belki hayra yönelik çalışmalar belki yapılabilse de, istisnalar kaideyi bozmaz demek gerekir. Şunu da ilave etmek gerekir ki, sevgiliyi bağlama büyüsü gibi bazı yollar denenmeden önce, taraflar araştırılıp üstünde bu çeşit bir bağlılık varsa kaldırılması şarttır. Evlilik için bağlama büyüsü yaptırsınız, etki eder gelişmeler başlar fakat bir de bakmışsınız ki, tam olacağı sırada nişan yada düğün bozulmuştur.

Aynı şekilde rızık bağlama büyüsü ile de istenen kişinin rızık yolları ve iş güç konumu engellenmeye çalışılır. Bu yapılmış olan rızık kapama büyüleride yine, rızık açma büyüsü ile açılabilir.

İdrar bağlama büyüsü nedir. Bu çeşit yöntemlerde yine istenilen kişiyi zor durumda bırakmak için yapılır. Malı çalınmış, hırsızlıkla başı derde giren kişilerin ilk aklına gelen yöntemlerdendir. Size büyük zararları dokunmuş, çok kötülük yapmış olan birileri için de kullanılabilir. Bu çeşit yolları asla haksız yere kullanmamalıdır. El- Adl esmasının anlamı olan adalet er veya geç tecelli edecektir. Herkes ettiğinin karşılığını bulacaktır. Bu nedenle bu çeşit yollara başvurmadan önce 10 kere düşünüp bir kere karar vermek gerekir.

Kilitle bağlama büyüsü nedir? Bu çeşit işlemler, uyku rızık kısmet gibi kapatma büyüsü işlemlerinde kullanılır. Bunun çarelerinden bir tanesi de, kilit açma büyüsü dür. Böyle tersi bir işlem ile daha önce yapılanlar bozulmuş olur. Muhabbet ve aşık ettirme konularında da kullanılır. Çünkü, karşı tarafa olan aşkından uykusu düğümlenir ve uyuyamaz. Kilit büyüsü etkili yöntemlerden biridir.

Uyku bağlama büyüsü nedir? Uyku bağlama büyüsü, genel olarak düğümle iplikle kilitle yapılır. Amaç istenen kişinin uykusunu bağlamak düğümlemek tir. Bunlar en çok kullanılanlar olmakla birlikte, kara saplı bıçak ve toprak ve sadece okuma yolları ile de yapılabilir. Konu açıklanacaktır.

İplik bağlama büyüsü nedir? Genel olarak sicim denilen ipek iplik, bazen keten ipliğin çeşitli sayılarda genel olarak okunarak düğümlenmesi ile olur. Okumalar esnasında düğümlenirken düğümlere üfürülür. Tek ipliğe okunduğu gibi, 3 tane 7 tane iplik yada daha değik sayılarda okunabilir. Çeşitli renklerde olabilir. Aşk büyüsü gibi işlemler yanında, kısmet rızık gibi zarar vermek amaçlıda yapılabilir.

Düğüm bağlama büyüsü nedir? Yine bağlantılı bir konu. Bunda değişik olarak, düğüm atılan nesneler değişebilir. Sadece iplik değil, aynı zamanda çiriş ipi yada mendile düğüm atarak büyü yapma da olabilir. Aynı şekilde bunda da iyi ve kötü amaçlı olarak kullanılabilir. Çiriş ipine düğüm atılacaksa daha önceden sirkede bekletilip yumuşatılması gerekir. Bazı kitaplarda yay kirişi olarak yer alır.

Bağ bahçe tarla gibi yerler için yapılan bağlamalar. Çeşitli dükkan ev ticarethane gibi yerlere yapılan bağlamalar, Araç eşya, makine tüfek veya çeşitli nesneler için yapılan bağlamalar. At inek, koyun veya davar gibi sürü ile yada çeşitli binek olan yarış olan veya verimli olan hayvanların bağlanması, Kurt çakal gibi zararlı hayvanların, sürülere yada insanlara zarar vermelerini engellemek için yapılan ağız bağlamalar vede akla hayale gelebilecek çok daha fazla çeşidi vardır.

Görüldüğü gibi bağlama büyüsü denilen işlemler çok fazla çeşitlilik arzediyor. Bağlama büyüleri denilen işlemlerin bir kısmı hayra yönelik bir kısmı ise şerre yöneliktir. Özellikle azap yönünden yapılacak bağlamalarda karşı kişinin hakkedip hakketmediğini iyi tesbit etmek gerekir. Zalim bir insana yapılacak olan bağlamalarla hakketmeyen ve yapılacak işlemlerle mazlum durumuna düşecek kişi arasındaki ayrımı iyi belirlemek gerekir. Allah c.c. insanlara zahiri yani bilinen, veya batıni, yani görülmeyen gizli bir silah vermişse bunu kullanırken çok dikkatli olmak gerekir.

Yapılan bağlama işlemlerinde, gerçek büyüye giren uygulamalardan kaçınmak gerekir. Çünkü büyü yapımında imanı kaybetme tehlikesi vardır. Yapılan birçok dil bağlama olsun muhabbet bağlaması olsun, gerek kitaplarımızdan okuduklarımız, gerekse hocalarımızdan öğrendiklerimiz büyü sınıfına girmez. Bu bağlama işlemleri, çeşitli ayetler esmalar vefkler tılsımlar, yada muskalar yoluyla yapılabilir. Ruhani alemden çeşitli varlıklar kullanılarakta bağlamalar yapılabilir. Bağlama yapacak olan kişiler, cin peri ifrit hadim hüddam ve benzeri çeşitli ruhani varlıkları görevlendirerek bağlama işlemleri yapabilir.

Yapılan bağlama büyüsü çeşitleri dediğimiz işlemler sonucunda, o yapılan işin şer ise şer, hayır ise hayır yönde kişinin üzerinde çeşitli ruhani yada ruhaniler gider. Bu ruhani varlıklar, hedefe giderek isteği yerine getirir. Hedef uyku bağlamaksa uykusu düğümlenirse uyuyamaz, idrar bağlamaksa, idrarı bağlanır ve bevl edemez, koyun bağlanmışsa yavrulamaz süt vermez ve bunun gibi isteğe göre çeşitli bağlama yöntemleri mevcuttur.

Bağlama büyüsü denilen işlemi bir örnekle açıklayalım. Köylük yerlerde bilinen fakat şehirlerde yetişmiş kişilerin pek bilmediği bir bağlama çeşidi vardır. Bu bağlama çeşidinin adı kurt ağzı bağlamadır. Bu bağlama çeşidinde, belirli bir yöredeki kurtların ağzı bazı çeşitli formüllerle, o yöredeki hayvanlara veya insanlara karşı bağlanır. Böyle yapılan işlem başarılı olmuşsa eğer. Kurt veya kurtlar, koyunların ineklerin veya insanların yanına yaklaştığı zaman onları yiyemez.  Yanına kadar gelse bile yiyemez. Bu yöntemle sürülerin veya insanların yırtıcı hayvanlardan zarar görmesi engellenmiş olur.

Bağlama büyüsü yapan medyumlar hocalar adana adıyaman ardahan Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ardahan Artvin Aydın, Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Çankırı Çorum.

 

Medyum Kütahya

Medyum Kütahya.

Bu güzel ilimiz ege bölgesinde yer alır. Çinileri dünyaca meşhurdur. Bununla birlikte şifalı kaplıcaları da oldukça ünlüdür.
Balıkesir,
Bursa,
Eskişehir,
Afyonkarahisar,
Uşak,
Bilecik,
Manisa
illeri komşusudur.
Tarihi Milattan Önce üçbinli yıllara kadar uzanmaktadır. Tarih boyunca ondan fazla millet yaşamıştır. İç Anadolu iklimi özellikleri görülür. Yıllık sıcaklık farkı çok fazladır. 67ºC ye yaklaşan bir yıllık ısı farkı vardır. Büyük gezginimiz Evliya Çelebi bu memleketimizdendir. Bağlantıya geçmek için ‘’İLETİŞİM’’ sayfasını okuyup iletişime geçiniz.

Kütahya’da aşk büyüsü yapan bağlama büyüsü yapan bozan kısmet açan büyü bozan papaz büyüsü bozan cin çıkaran medyumlar hocalar. Eğer bu ilimizde veya ilçelerinde yaşıyorsanız ve yardıma ihtiyacınız varsa benimle iletişime geçiniz. İnternette o kadar çok medyumum hocayım diyen kişi ve site varken eğer bana ulaştıysanız, gerçekten çok gününüzdesiniz. Medyumlar hocalar ile ilgili kötü tecrübeler edinmemek ve başınızın yanmaması için beni arayın.
Bu şehrimizin ilçelerinin isimleri ise aşağıdadır.
Altıntaş
Aslanapa
Çavdarhisar
Domaniç
Dumlupınar
Emet
Gediz
Hisarcık
Pazarlar
Şaphane
Simav
Tavşanlı
Bulunduğum
ilden başka ilde olmanız, uzakta olmanız yapılacak olan çalışmaları etkilemez. Kütahya’da etkili bağlama büyüsü yapan hocalar ve etkili aşk büyüsü yapan medyumlar, içinde başvuracağınız birini aramayın.

Yardım isteyecekseniz Medyum Ruhani size yeter, cin musallatı tedavisi, büyü bozmak, evlilik büyüsü ruhi bunalımlar ve manevi hastalıklardan marazlardan kurtulmak ve ailede sevgi ve mutluluk ve eşleri birbirine bağlamak için arayın. Evlendirme büyüsü, büyü bozma, şirinlik vefki için ilk aklınıza gelen yine ben olayım. Başarı, baht talih nasip kısmet açma bereket, evlendirme büyüsü, evini terk eden giden karı kocayı getirme döndürme büyüsü, aile içi saadet ve mutluluk için bağlantıya geçin. Bağlama büyüleri, aşk tılsımı, evlilik büyüsü, kapalı kısmeti açma, yapılan büyüyü bozmak ve nice sorunlarınız için arayabilirsiniz.
Kütahya‘lı medyumlar aradığınızda size yardımcı olacak birini bulmakta zorlanabilirsiniz. Eğer böyle bir durumdaysanız Kütahya‘daki medyumları arıyorsanız, bize her yerden ulaşabilirsiniz. Uzaklık çare bulmama engel değildir. Yapacak olan kişinin manevi kuvveti gücü bilgisi ilmi önemlidir. Bir cerrahın veya doktorun veya herhangi bir meslek sahibinin memleketinin ne önemi vardır ki? O halde, en uzman işinizi halledebilecek en iyi ve en usta kişileri arayacaksınız.
Aşk büyüleri yapan medyumlar, kısmet açan hocalar, Kütahya‘lı bağlama büyüsü bozan hocalar arıyorsanız, aşk büyüsü bozan medyumlar kimlerdir diye merak ediyorsanız arayın. Bana ulaşmak ve benden hizmet almak oldukça kolaydır. En etkili tesirli güçlü kuvvetli çalışmalar yollar ve yöntemleri sizlere sunacağım. Bağlama büyüsü Kütahya içinde yaptırmak için arayıp bulup çalışma yaptırıp başarısız neticeler almış olabilirsiniz. Aşk büyüsü Kütahya içinde yine böyle zor durumlarla kalmış olabilirsiniz.

Kütahya‘daki büyü bozan hocalar arasanız yine aynı zorluklar ile karşılaşmayacak mısınız? Medyum hocalar ile ilgili bir sorununuz olursa mutlaka arayın. Büyü bozma kısmet açma aşk büyüsü bağlama büyüsü yapma bozma cin çarpması tedavisi aşk bağlama papaz büyüsü bozma Kütahya. Ülkemizin neresinde olursanız olun hiç önemli değil. Mutlaka iletişime geçin. Bu ilimizde yaşıyorsanız, büyüye maruz kaldıysanız, sevdiğinizden ayrılmak zorunda kalmışsanız, eşiniz evi barkı ve sizi terk etmişse veya başkalarıyla aldatıyorsa beni arayın. Sadece bunlarla sınırlı değildir edeceğim yardımlar. Ruhsal bunalımlar, sıkıntılar marazlar hastalıklar, terslikler aksilikler şanssızlıklar ve bütün olumsuzluklar ve negatiflikler sizi bulabilir. Bu çeşit sıkıntılar özellikle nazar beddua, büyüye maruz kalmış insanlar ve cin musallatı olan kişilerde görülür. Güzel görünmek ve bütün insanların sizi sevmesi için ise, şirinlik muskası tam size göre. Başarılı olup yükselmek, makam mevki sahibi olup kariyer yapmak istiyorsanız, başarı vefki tılsımı muskası yaptırmak sizin çok işinize yarar. Karı koca arası bağlama eve geçim huzur gelmesi, kavgaların son bulmasını istiyorsanız düşünmeden arayın. Eşinizi sevgilinizi elinizden alan diğer bir şahıs var ise, ayırma büyüsü dediğimiz soğutma ve uzaklaştırma işlemleri içinde arayın. Ancak, sadece dinimizin cevaz vereceği ortamlar ve konular için çalışırım.
Aşk büyüsü yapan medyumlar, bağlama büyüsü yapan hocalar, büyü bozan medyumlar, cin çarpması, aşk vefkleri tılsımları. Papaz büyüsü bozma, bağlama tılsımları vefkleri duaları muskaları için beni aramanız yeterli. Karı koca arası barıştırma, eşler arası bağlama yapan medyumlar için hocalar, evlilik büyüsü yapan hocalar. Büyü bozma, kısmet açma, cin çarpması, aşk büyüleri, bağlama büyüleri vefkler tılsımlar dualar ayetler ve papaz büyüsü bozan hocalar medyumlar. Bu vilayette olup ta, her hangi bir derdiniz olursa, çaresi için mutlaka arayın. Kütahyalı medyumlar hocalar dertlerinize çare olamadıysa, en kısa zaman iletişime geçin. Aşk bağlama kilit canbar voodoo (vudu) odkara nohut bakla çiriş soğutma uzaklaştırma ayırma domuz mezar kabir sabun domuz yağı papaz büyüsü bozmak için medyum hocanız ile iletişime geçin. Bununla birlikte sevgilileri ayırma büyüsü veya karı koca arası ayırmak için yapılan çok çeşitli büyüler vardır. Mezar büyüsü bozmak için arayınız. Kabir büyüsü bozmak içinde mezara kabire gömülen büyüyü bulmak çıkarmak şart değildir. Kütahya içinde mezarda veya başka yerde bulunan büyüler, uzaktan da manevi olarak tesirsiz hale getirilip bozulabilir. En çok kullanılanlardan biride kötülük büyüsü denilen, insanlara ve insanlığa hiçbir faydası olmayan çeşitleri vardır. Başta domuz büyüsü çok kullanılır. Domuz büyüsü bozmak için yine arayınız. Özellikle domuz yağı sürme şeklinde yapılır. Domuz yağı büyüsü bozmak için yine ulaşabileceğiniz en iyi çözüm bendedir. Yine sadece kötülük için kullanılan sabun büyüsü vardır. Sabun büyüleri ile istenilen kişi sabun gibi erir zayıflar ve ölmesi hedeflenir. Sabun büyüsü bozmak için yine en doğru adres burasıdır. Kısmet kapama büyüsü bozmak için de en doğru yerdesiniz.

Özellikle düğüm büyüsü ve kilit büyüsü ile çokça yapılır. Kısmet kapanır. Nasip kısmet açmak için uğraşırken bu konuyu da dikkate almak lazım. Kilit büyüsü bozmak için çeşitli nesnelerden de faydalanmak mümkündür. Düğüm büyüsü bozmak için de çeşitli materyallerden faydalanmak mümkündür. Bunun için iplik büyüsü yapılırken kullanılan çeşitli iplerden de faydalanılabilir. İplik büyüsü bozmak için yegâne tek adres burasıdır. Peki, Kütahya’lı büyücüler mi arıyorsunuz. Boşuna büyücüler arayıp kendinizi günaha sokmayın. Çünkü aşk büyüsü yapan büyücüler benden daha etkili işlem yapamaz. Veya bağlama büyüsü yapan büyücüler de aynı kapsamdadır. Onlar şeytanın istediğini yapabilir. Kendilerini de sizi de günaha sokarlar. Bende durum ise tam tersidir. Şeytanlar benim istediğimi yapmak zorundadır. Bu nedenle şeytan musallatı olmuşsa, şeytan çarpması için de mutlaka beni arayın. Ben onları çarpayım da siz rahat edin. Bundan sonra şeytanlardan korunma yolları ile sizi koruma altına alayım. Ölüm ayırma soğutma iplik düğüm sabun domuz yağı mezar kabir kilit büyüsü gibi şer işlerle uğraşanlardan uzak durun. Emin olun ki, zararlı çıkan siz olursunuz.