Archives

Ayet-el Kursi Esrarı

Bilindiği gibi imanın temeli, Tevhiddir. İnsanlar iman ettikten sonra Tevhide karşı sıcak ilgilerini korumak zorundadır. Ancak hadiseler karşısında özellikle günlük yaşamın akışı, çoğu kere nefsin tevhide saygısını sarsar ve de zaman içinde iman yavaş yavaş solar. Bu sarsıntının temelindeki yanılgıların tümünü Ayet-el Kürsi yok etmektedir. Şimdi imanımızı tehdit eden...

spacer

Vefk Nedir?

Vefk”in sözlük anlamı uyum ve dengedir, vefkin sağdan sola, yukarıdan aşağıya veya bir köşeden diğer köşeye olan evlerindeki sayıların toplamı birbirine eşit olduğu için bu adı almıştır, dini terminolojide ise vefk, “tesirli duâ” demektir. Vefk, metafizik alemden kaynaklanan bir problemin düzelmesi için veya hedeflenen bir menfaate ulaşabilmek için gerekli...

spacer

Şirinlik Duası

Toplumda saygı görmek adına ve sevilme uğruna uygulanmakta olan şirinlik duası iyi türde uygulanan dua kavramlarından bir tanesidir. Genellikle yapılan kişinin annesinin ismi kullanılarak yıldızı yükseltilmekte ve halk tabiri ile yüzüne nur inmektedir. Bazı bireyler vardır ki henüz gördüğünüz vakitlerde kanınız kaynamakta iken bazıları ise sevimsiz ve son derece...

spacer