Kilit ile Bağlama Büyüsü

Bağlama büyüsü nedir? Sevdiğini kendine bağlama büyüsü ve eve bağlama büyüsü yaptırmak için. Bağlama büyüsü yapan medyumlar içinde en etkili çalışmalar yapılmaktadır.

Halk arasında, bir kişinin diğer bir insana, yada karı kocanın birbilerine sevgi yoluyla bağlanması, yada düşman dilinin bağlanması, veya kısmetlerin bağlanması için yapılan işlemlere kısaca bağlama büyüsü denir. Bağlama büyüsü denilen işlemler nelerdir kısaca sıralayalım.

Aşk bağlama büyüsü nedir? Aşık ederek yani sevgi yönünden insanları birbirlerine bağlamalara denir. Böylece size yeterince bağlı olmayan gözü dışarıda olan eşleri bağlama büyüsü yapılmış olur. Bu aynı zamanda gözü dışarıda olan
sevgiliyi kendine bağlama büyüsü
olarak ta kullanılabilir. Tabiki bunlarla sınırlı değildir. İlk bakışta akla gelen ve en sık kullanılan bunlardır.

Eve bağlama büyüsü nedir? Çok gezen bir bayan veya erkek için kullanılır. Bekar olan kişilerin bu bağlama büyüsü çeşitleri ile pek ilgisi olmaz. Aynı ortamda kalmadıkları için böyle bir sıkıntı olmaz. Evli olanların veya anne babanın özellikle çocukları için bazen de gelin veya damat için yaptırılan eve bağlama büyüsü yöntemleridir. Çok gezen evde durmayan ya da eve geç gelip evine pek uğramayan kişiler için yaptırılır. Böylece çok gezen eşleri eve bağlama büyüsü yaptırmış olunur. Kaynanalar eğer gelinlerinden veya damatlarından çok gezmeleri konusunda şikayetçi ise yine bu yollara başvururlar.

Getirmek için bağlama büyüsü olan bağlamalarda ise istenen kişi, dışarı çıktığında rahat edemez. Sıkıntılara girer. Böylece uzak yerlerde pek kalamaz. Yakın olsa bile evine gelmek ister. Dışarıda rahat ve huzur bulamaz.

Kendine bağlama büyüsü nedir? Burada amaç istenen kişinin sizin dediklerinizi yapması, bazılarının tabiri ile bir dediğini iki etmemesi için yapılan işlemlerdir. Bunlar genellikle sevgi muhabbet ve aşk konularında kullanılır. Sonra eşlerin kendine bağlanmasını isteyen karı kocalar gelir. Bunlarla birlikte özellikle evlatlarının kendisine bağlı olmasını isteyen anne babalar gelir. Daha sonra ise genellikle patronunun yada diğer çıkar ilişkisi olan kişiler için olan düşünceler gelir. Bunları abartıp, herkesin kendisine itaat etmesi için gibi düşünceye giren insanlar da vardır. Bu boş ve nefsani düşüncelere düşecek hale gelmişse, onu huzurlu kılacak fani dünyada bir şey kalmamış demektir. Bir insanın her dediğinin olması, her dediğinin yapılmasının pek olanağı yoktur. İtaat ettirme büyüsü dediklerinin bu kısmı anlattığım gibi pek mümkün değildir.

Dil büyüsü nedir? İlk önce bu neyi ifade eder açıklamam lazım. Pek çok yerde duymuşsunuzdur. Medyum yada hoca şu bu var derken birde üstüne şunu ilave eder. Ona dil büyüsü yapıyorlar gibi. Dil büyüsü yapmak nedir diye merak etmişsinizdir. Bu gerçektir. Burada çok farklı birkaç etken vardır. Bu konuyu başka bir konuda açıklayacağım. Söylenen sözün karşı taraf üzerindeki tesiridir. Bu etki birkaç ayrı yoldandır. Söylenen söz çok fazla olursa, yani sık sık ve süreklilik halinde ise kişiye yılgınlık ve bıkkınlık verecektir. Eğer bu dil büyüleri dediğimiz baskıya maruz kalan kişi zayıf karakterli ise buna karşı çıkamayıp pes edebilir. Muhtaçlık durumunda da pes edebilir. Bu konuşma esnasında söyleyen kişi küçükte olsa bu işler ile ilgili bazı bilgilere sahipse çok rahat, etki etmek istediğinin kişinin beynine yada bilinç altına tesir bırakabilir. Bu kadar bilgi ile şimdilik yetinin başka bir konuda açıklarım. Böylece sık duyduğunuz dil bağlama büyüsü nedir kısaca fikir sahibi oldunuz. Bu bazen normal büyüden daha etkili yöntemlerdir.

Dil bağlama büyüsü nedir? Gammaz eden, aleyhinizde konuşan yada dedikodu yapan yakın veya uzak dost görünen yada açıkça düşmanların aleyhte konuşmamaları için yapılır.  Gelin kaynana arasında da sıkça olan sorunlardan bir tanesi de budur. Aslında biri annesi diğeri kızı oğlu gibi görse sorun olmayacak. Nerde o insanlık? Sürekli sizi çekiştiren aleyhinizde konuşan arkanızdan iftiralar atabilecek kadar olan kişileri susturmak gerekir. Çene bağlama büyüsü de denilen bu işlem ile aleyhinizde konuşmaları engellenir. Düşmanlarınızın yapmasını anlayabilirsiniz. En azından beklersiniz. Fakat aslında sizinle pek alakası, alıp veremediği olan, hatta çok yakın veya sevdiğiniz biri yaptımı işte o zaman insana ağır gelir. Bütün bunların önüne geçmek için dil bağlama büyüsü en iyi çözüm yollarından biridir.

Hırsızı bağlama büyüsü nedir? Bir mal, değerli eşya veya para gibi belirli nesnelerin çalınması neticesinde, çalınmış olanları hırsızın çaldığını geri getirmesi için yapılan çalışmalardır. Böylece hırsız çaldıklarını iade etmek zorunda kalır. Burada dikkat edilecek nokta ise çabuk hareket etmektir. Çünkü hırsız çaldığını satabilir. Ne kadar kısa zamanda işlem yapılırsa o kadar etkili olur. Hırsızı bağlama büyüleri çalınan malları getirmek için yıllardır uygulanan bir yöntemdir. Bazen uykusu bazen idrarı bağlanır bazen hastalandırma veya çeşitli farklı yollar ile iade etmeye mecbur bırakılır.

Kısmet bağlama büyüsü nedir?  Tahmin edeceğiniz gibi, istenilen kişilerin ömür boyu evlenememesi için yaptırılır. Kısmet bağlama büyüsü bozma işlemleri ile bunlar giderilebilir. Kısmet kapama büyüsü sadece düşmanlık ve zarar vermek için yapılabilir. Çok ince bazı hesaplar ile belki hayra yönelik çalışmalar belki yapılabilse de, istisnalar kaideyi bozmaz demek gerekir. Şunu da ilave etmek gerekir ki, sevgiliyi bağlama büyüsü gibi bazı yollar denenmeden önce, taraflar araştırılıp üstünde bu çeşit bir bağlılık varsa kaldırılması şarttır. Evlilik için bağlama büyüsü yaptırsınız, etki eder gelişmeler başlar fakat bir de bakmışsınız ki, tam olacağı sırada nişan yada düğün bozulmuştur.

Aynı şekilde rızık bağlama büyüsü ile de istenen kişinin rızık yolları ve iş güç konumu engellenmeye çalışılır. Bu yapılmış olan rızık kapama büyüleride yine, rızık açma büyüsü ile açılabilir.

İdrar bağlama büyüsü nedir. Bu çeşit yöntemlerde yine istenilen kişiyi zor durumda bırakmak için yapılır. Malı çalınmış, hırsızlıkla başı derde giren kişilerin ilk aklına gelen yöntemlerdendir. Size büyük zararları dokunmuş, çok kötülük yapmış olan birileri için de kullanılabilir. Bu çeşit yolları asla haksız yere kullanmamalıdır. El- Adl esmasının anlamı olan adalet er veya geç tecelli edecektir. Herkes ettiğinin karşılığını bulacaktır. Bu nedenle bu çeşit yollara başvurmadan önce 10 kere düşünüp bir kere karar vermek gerekir.

Kilitle bağlama büyüsü nedir? Bu çeşit işlemler, uyku rızık kısmet gibi kapatma büyüsü işlemlerinde kullanılır. Bunun çarelerinden bir tanesi de, kilit açma büyüsü dür. Böyle tersi bir işlem ile daha önce yapılanlar bozulmuş olur. Muhabbet ve aşık ettirme konularında da kullanılır. Çünkü, karşı tarafa olan aşkından uykusu düğümlenir ve uyuyamaz. Kilit büyüsü etkili yöntemlerden biridir.

Uyku bağlama büyüsü nedir? Uyku bağlama büyüsü, genel olarak düğümle iplikle kilitle yapılır. Amaç istenen kişinin uykusunu bağlamak düğümlemek tir. Bunlar en çok kullanılanlar olmakla birlikte, kara saplı bıçak ve toprak ve sadece okuma yolları ile de yapılabilir. Konu açıklanacaktır.

İplik bağlama büyüsü nedir? Genel olarak sicim denilen ipek iplik, bazen keten ipliğin çeşitli sayılarda genel olarak okunarak düğümlenmesi ile olur. Okumalar esnasında düğümlenirken düğümlere üfürülür. Tek ipliğe okunduğu gibi, 3 tane 7 tane iplik yada daha değik sayılarda okunabilir. Çeşitli renklerde olabilir. Aşk büyüsü gibi işlemler yanında, kısmet rızık gibi zarar vermek amaçlıda yapılabilir.

Düğüm bağlama büyüsü nedir? Yine bağlantılı bir konu. Bunda değişik olarak, düğüm atılan nesneler değişebilir. Sadece iplik değil, aynı zamanda çiriş ipi yada mendile düğüm atarak büyü yapma da olabilir. Aynı şekilde bunda da iyi ve kötü amaçlı olarak kullanılabilir. Çiriş ipine düğüm atılacaksa daha önceden sirkede bekletilip yumuşatılması gerekir. Bazı kitaplarda yay kirişi olarak yer alır.

Bağ bahçe tarla gibi yerler için yapılan bağlamalar. Çeşitli dükkan ev ticarethane gibi yerlere yapılan bağlamalar, Araç eşya, makine tüfek veya çeşitli nesneler için yapılan bağlamalar. At inek, koyun veya davar gibi sürü ile yada çeşitli binek olan yarış olan veya verimli olan hayvanların bağlanması, Kurt çakal gibi zararlı hayvanların, sürülere yada insanlara zarar vermelerini engellemek için yapılan ağız bağlamalar vede akla hayale gelebilecek çok daha fazla çeşidi vardır.

Görüldüğü gibi bağlama büyüsü denilen işlemler çok fazla çeşitlilik arzediyor. Bağlama büyüleri denilen işlemlerin bir kısmı hayra yönelik bir kısmı ise şerre yöneliktir. Özellikle azap yönünden yapılacak bağlamalarda karşı kişinin hakkedip hakketmediğini iyi tesbit etmek gerekir. Zalim bir insana yapılacak olan bağlamalarla hakketmeyen ve yapılacak işlemlerle mazlum durumuna düşecek kişi arasındaki ayrımı iyi belirlemek gerekir. Allah c.c. insanlara zahiri yani bilinen, veya batıni, yani görülmeyen gizli bir silah vermişse bunu kullanırken çok dikkatli olmak gerekir.

Yapılan bağlama işlemlerinde, gerçek büyüye giren uygulamalardan kaçınmak gerekir. Çünkü büyü yapımında imanı kaybetme tehlikesi vardır. Yapılan birçok dil bağlama olsun muhabbet bağlaması olsun, gerek kitaplarımızdan okuduklarımız, gerekse hocalarımızdan öğrendiklerimiz büyü sınıfına girmez. Bu bağlama işlemleri, çeşitli ayetler esmalar vefkler tılsımlar, yada muskalar yoluyla yapılabilir. Ruhani alemden çeşitli varlıklar kullanılarakta bağlamalar yapılabilir. Bağlama yapacak olan kişiler, cin peri ifrit hadim hüddam ve benzeri çeşitli ruhani varlıkları görevlendirerek bağlama işlemleri yapabilir.

Yapılan bağlama büyüsü çeşitleri dediğimiz işlemler sonucunda, o yapılan işin şer ise şer, hayır ise hayır yönde kişinin üzerinde çeşitli ruhani yada ruhaniler gider. Bu ruhani varlıklar, hedefe giderek isteği yerine getirir. Hedef uyku bağlamaksa uykusu düğümlenirse uyuyamaz, idrar bağlamaksa, idrarı bağlanır ve bevl edemez, koyun bağlanmışsa yavrulamaz süt vermez ve bunun gibi isteğe göre çeşitli bağlama yöntemleri mevcuttur.

Bağlama büyüsü denilen işlemi bir örnekle açıklayalım. Köylük yerlerde bilinen fakat şehirlerde yetişmiş kişilerin pek bilmediği bir bağlama çeşidi vardır. Bu bağlama çeşidinin adı kurt ağzı bağlamadır. Bu bağlama çeşidinde, belirli bir yöredeki kurtların ağzı bazı çeşitli formüllerle, o yöredeki hayvanlara veya insanlara karşı bağlanır. Böyle yapılan işlem başarılı olmuşsa eğer. Kurt veya kurtlar, koyunların ineklerin veya insanların yanına yaklaştığı zaman onları yiyemez.  Yanına kadar gelse bile yiyemez. Bu yöntemle sürülerin veya insanların yırtıcı hayvanlardan zarar görmesi engellenmiş olur.

Bağlama büyüsü yapan medyumlar hocalar adana adıyaman ardahan Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ardahan Artvin Aydın, Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Çankırı Çorum.

 

spacer

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.