Havas İlmi Nedir

Kuran ve sünnet kapsamında gerçekleştirilen manevi iyileştirme yöntemine Havas İlmi adını vermekteyiz. Havas ilminin bir diğer ismi ise Rukye ilmi olmaktadır. Uygulanmakta olan bu tedavi yöntemi tamamıyla tıptan uzak mana aleminin doktorları ve mürşidleri ile gerçekleştirilen himmetler ile yapılmaktadır.

Allah tarafından yönlendirilen bu ilim bilgisinde kişi uzun süreçli bir eğitimden geçerek gerekli mertebeye ulaşmaktadır. Günümüzde delili ve göstergesi bulunmakta olan Havas ilmi ile ilgili bilgi sahibi olma ve yetkili bir düzeye erişebilmek için Rahmani cihetten melekler, hüddamlar ve manen güçlü mümin cinlerle irtibata geçerek kâfir cinlerle mücadele etmek gereklidir.  Elde edilmesi oldukça zorlu bir ilim türü olan Havas ilmi kendine ait metotlar ile uygulanmaktadır.

Başta Hz. Ali, Hz. İbni Abbas ve Hz. İbni Selam gibi bazı Sahabiler ile Tabiinden Hasan Elbasri, Mukatil ibn-i Süleyman ve kelbi, Ca’fer Essadık gibi bazı Zevatı Kiram bu ilimle uğraşmışlardır. Sonraki asırlarda İmam Ahmed Elbuni, Şeyhi Ekber Muhyiddin’i Arabi, İmamı Deyrebi ve büyük Muhaddis İmamı Abdullah Yafii ile Ebu bekr İbni Vahşiyye ve Celdeki gibi büyük Alimler ve mübarek Veliler bu sahada kıymetli Eserler te’lif etmiş bulunmaktadırlar.

Havas ilmi ile ilgili detaylı bilgi almak için Ruhani hoca ile görüşebilirsiniz:0530 89 85 38

spacer

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.