Hacamat Tedavisi

Hacamat, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) sünneti, Cebrail (a.s.)’nin tüm müminlere tavsiyesidir.

Hacamat, tıkanıklıkların ve vücudun organlarına en fazla zararı verenmaddelerin toplandığı bölgelerde bulunan ince ve kılcal damarları tıkayan,hastalığa neden olan, pıhtı halindeki pis kanı vakumla dışarı alma işlemidir.Dolayısıyla hacamat ile kılcal damarlardaki tıkanıklıklar açılarak kandakipıhtılaşmış koyu siyah kan, gaz ve toksik maddeler dışarı atılır. Buna bağlıolarak hacamat yapılan bölgedeki organlara kan akışı düzenlenerek organınhastalığının düzelmesinde etkili olacak temiz ve düzenli kan dolaşımı sağlanmışolur.

Hacamat, deri altındaki birikmiş, damarda dolaşmayan, kan özelliğiniyitirmiş, zararlı ve biriktiği noktada ilgili organa zarar veren PİS KANINvücuttan dışarıya atılmasıdır. HACAMAT’la alınan kan, PIHTILAŞMIŞ yoğurt veyajöle kıvamında ve siyaha yakın koyu renklidir. Hacamatla sadece organlara zararveren, hastalık yapan, PIHTILAŞMIŞ siyaha yakın koyu renkli kan vücuttandışarıya atılır. Normal “kan verme”de ise vücudun kullandığı açık renklitemiz kan alınır.

Hacamat, eski Çin uygarlıklarında, Maya ve Aztek kültüründe, Almanya’da,İngiltere’de, Fransa’da, hemen hemen dünyanın her ülkesinde 1900’lü yıllarınbaşına kadar baş ağrısından diş ağrısına kadar her türlü hastalığın tedavisindeilk akla gelen tedavi yöntemi olarak uygulandı. Zamanla zengin ilaç firmalarınınher ülkede değişik lobicilik faaliyetleri sonucu İslam ülkeleri hariç hemen herülkede unutulmaya yüz tuttu. 1970’lerin başında ise özellikle ABD veİngiltere’de hatırı sayılır oranda Alternatif Tıb olarak tekrar gündeme geldi.

 

İslamiyet’te ise hacamat, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) “Miraç Gecesi”ndensonra daha da ehemmiyet kazanmıştır. Miraç gecesinde yanından geçtiği bir melekgrubunun Peygamber Efendimiz’e: (s.a.v.) “Ümmetine hacamatı emret!” diye söylediğiniAbdullah b. Abbâs (r.a) rivayet etmektedir.[1]

Ebu Kesbe el-Enmari (r.a.) anlatıyor: “Resûlullah, başından ve iki omuzuarasından hacamat olur ve: “Kim bu kandan akıtırsa, herhangi bir hastalık için,bir başka ilaçla tedavi olmasa da zarar görmez!” buyururdu.” [2]

Yine hacamat yaptırmanın önemi hakkında 30’dan fazla hadis-i şerif mevcuttur.İsteyenler, hadis kitaplarına göz atabilir.

 

Türkiye’de 1930’lu yıllarda hacamatın yasaklanması ile unutulmaya yüz tuttu.Son beş yıldır İlaçlardan fayda göremeyenler, son çare olarak başvurduklarıhacamat tedavisinden inanılmaz sonuçlar alınca, ülkemizde de hızla yayılmayabaşladı.

Hacamat tedavisi, yüksek tansiyondan migrene, nefis hastalıklarından strese,bel fıtığından, iltihaplı eklem romatizmasına, sedef hastalığından unutkanlığa,çocuklarda altına ıslatmaya kadar birçok hastalık tedavisinde başarılı olarakuygulanmaktadır. Hacamat hakkında araştırma yapmaktan kaçınan, tıp fakültesimezunlarımızın ne olduğunu bilmediği bu tedavi yöntemine ABD, İngiltere Almanya,Suudi Arabistan, Malezya, Mısır ve İran Tıp fakültelerinde bir çok araştırmalaryapılmaktadır.

Büyük Sufi (Tasavvuf Ehli, Derviş), aynı zamanda, vezir-i azamlık yapmış olan,Avrupa’da Avicenna diye bilineni adına hastahaneler ve tıp fakülteleri açılan,bizde ise sadece son 10 yılda adını korkarak telafuz ettiğimiz tıbbın dehası İbnSina Hazretleri, “Tıbbın Kanunu” adlı eserinde ve bir çok tıbbîyazılarında hacamat yaptırmanın faydalarına çok değinmiştir.

Hacamat ile Tedavi Edilebilen Hastalıklar

 1. Unutkanlık, hafıza zayıflığı, alzheimer, depresyon, konsantrasyon eksikliği (Kitap okurken düşünceyi toplayıp okuduğunu anlamama. Gözler, kitaptaki yazıları okur; fakat  kafa, başka hayal dünyasına gider ): Çocuk ve ergenlerde ve test sınavlarına hazırlananlarda sık rastlanır. Bu tür rahatsızlıkları genelde kulak arkası ve kafanın tam arka orta kısmından hacamat yapılır. Başlama noktalarını ve uygulama kombinasyonlarını iyi bilmek gerekir.
 2. Kronik yorgunluk, çok uyku isteği, halsizlik: Sırttan, karaciğer arkası, kahil ve kalp arkasından uygulanır. Daha ilk tedavide gözle görülür bir ilerleme ve rahatlama hissedilir. Vücuda enerji gelir. kombinasyonlu olarak diğer akupunktur enerji hatları da uyarılmak sureti ile çok zinde ve dinamik bedene sahip ve olursunuz. Ayrıca metabolizma hızlanır. Yaşlanma belirtileri ve kırışıklıklar, asgari düzeye iner. Bu konuda uzman olmayanların uygulamaları, yetersiz kalabilir. Her haccam, bu uygulamaları ve kombinasyonları bilmeyebilir.
 3. Tansiyon: Hangi noktadan yapılırsa yapılsın, yüksek tansiyon düşer ve dengelenir. Tedavi için en uygun bölge, kalp, kahil ve karaciğer bölgesidir. (Tansiyon için her zaman ilk başlangıç noktası yukarı nokta olmalıdır. Diyelim kafa sırt ve bacaktan hacamat olunacak. İlk kafa bölgesi halledilir sonra sırt bölgesine geçilir.)
 4. Baş ağrısı, migren ve sinuzit: Kulak arkası, kahil, sırt ve omuz başlarından yapılan uygulanır.
 5. Bel ve boyun fıtığı: Genelde ağrıyan bölgelerdeki pıhtılar temizlenir.Pıhtıların ve sinir sıkışması nerde olduğu anlaşılır. Tedaviye kuyruk sokumu üstü, sağ ve sol yanlardan başlanır. Bel fıtığı tedavisi, hacamatın en başarılı ve sık uygulandığı hastalıkların başında gelir. Mısır, Endonezya, ve İran’daki tıp fakültelerinde, hacamatla bel fıtığı tedavisi konusunda birçok araştırmalar yapılmıştır. Alının sonuçlar, çok etkileyici ve başarılıdır. Bu konuda kişisel tecrübelerimiz de aynı yöndedir.
 6. Kemik erimesi, kireçlenme, mantar, romatizma, iltihaplı eklem romatizması (Romotoid artis): Karaciğer arkası, kahil ve ağrıyan bölgelere özellikle diz kapağı ve baldırın dış kısımlarına yapılan uygulamalar, çok faydalıdır. Ağrılar, hemen geçer. Ama seanslar halinde tecrübeli haccam yardımıyla 4-5 seansta daha güzel ve kalıcı sonuçlar alınır.
 7. Hepatit B: karaciğer arkası, kalp arkası, sırttan ve omuz başlarından yapılır.
 8. Böbrek rahatsızlıkları: Sırtın böbrek hizası, sağ ayak topuğu, sağ ve sol ayak üstü
 9. Sedef, temre ve deri hastalıkları, kaşıntı, sivilce: Genelde zayıf immune bağışıklık sistemi olanlarda var olan deri hastalıklardır. Karaciğer arkası ve kahil en uygun başlangıç noktasıdır. Özellikle sedef ve variste 0 iyileşme garantisi yoktur; ama hiçbir yan etkisi de yoktur. Bunun yanında bir çok faydası vardır.
 10. Kanda demir, vitamin eksikliği, kanda yağlanma, şeker ve kolesterol: Bu alanda hiçbir bilimsel araştırmaya rastlamadık. Sadece kişisel tecrübelerimiz, şeker ve kolestrol rahatsızlığı ile gelenlere Hacamattan önce ve sonra ölçtürmesini istedik. Hacamatran önce yüksek çıkan kolesterol veya şeker değerleri, hacamattan hemen sonra değişmekte, 3 veya 4 seanslık bir hacamat tedavisinden sonra normale dönüşmektedir. Elimizdeki veriler, sadece “hacamat tedavisi” yaptıranların beyanlarıdır. Bilimsel, yazılı bir kanıt yoktur.
 11. Kalb rahatsızlıkları: Sırttan, kalp arkası ve kahil noktasından yapılır.
 12. Karaciğer rahatsızlıkları, yüksek kolesterol: Sırtdan karaciğer arkası, kahil ve omuz yanlarından yapılır. Karaciğer arkasından yapılan hacamat, bu pıtıların bir çoğunu temizlemede son derece başarılıdır.
 13. Gut, guatır, astım, nefes darlığı, bronşit: Ön kısımdan omuz başları, kalp arkası, ve kahilden yapılır.
 14. Hormonal rahatsızlıklar, yavaş metabolizma, aşırı kilo: Kalp, karaciğer arkası ve sırttan mide ile bağırsak arkasına gelen noktalardan yapılır. Aşırı yiyenleri Hacamatla zayıflatamayız, Sadece hormonal bozukluktan dolayı aşırı kilolu olanlara yardımcı olur hacamat tedavisi, Bu konuda, www.hacamat.info sitesindeki “hacamat ve Zayıflama” adlı sayfaya göz atabilirsiniz.
 15. Nefis hastalıkları, vesvese, şizofreni, panik atak vs, tik ve kekeleme: Sırttan kalp ve karaciğer arkası, kulak arkası ve kafa arkasındaki orta kısımdan uygulanır… Aşırı heyecanlı ve korkan kimselere uzun süren seanslar daha faydalı ve kesin sonuç verir. Depresif ilaç alanlarda daha ilk seansta çok büyük ve hissedilir bir rahatlama olur. Düzenli seanslardan sonra ilaç almalarına da gerek kalmayabilir. Tabiî ki buna doktor karar verir. Ama hasta da kendini bilir. (Ruh hastalığı diye bir şey yoktur. Rûh, hastalanmaz. Rûh, temiz ve paktır. Hasta olan, kişinin nefsidir)
 16. Büyü: Kulak arkası, en temel başlangıç noktasıdır.
 17. İktidarsızlık: Kuyruk sokumu ve omurilik orta noktalarına uygulanan tedavinin iyi geldiği tespit edilmiştir.
 18. Çocuklarda altına ıslatma: Kulak arkası, kahil ve sırttan kuyruk sokumu üstünden uygulanır…
 19. El ve ayak üşümesi: Bazı kimselerin el ve ayak parmakları, ister sıcak havada, ister soğuk havada daima çok üşür. Bu kişilerde el ve ayak parmakları, hep soğuktur, hiç ısınmaz. Bunun nedenini tam olarak bilmiyoruz. Ayrıca bu meşrep insanlarda diş hastalıkları daha erken yaşta başlayıp daha hızlı bir diş çürümesi olur. Kesin olmamakla beraber, sırttan, karaciğer arkası ve omuzdan yapılan hacamat, daha faydalı olur diye tecrübe ettik. Bu konuda hiç bir yerde bilimsel kaynak bulamadık.
 20. Vertigilo, egzema ve alaca hastalığı, ürtiker, kurdeşen, dabaz, kaşıntı, cüzzam: Bu tip hastalıklar, dermatolojiyi ilgilendiren deri rahatsızlığı olarak algılansa da; hastalık, genelde bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde daha belirgindir. Bağışıklık sistemi zayıf olan bu kimselerde bu iki hastalığa daha sık rastlanır. Sırttan, karaciğer arkasından, kahilden ve omuz başlarından yapılan seans uygulamalar çok iyi sonuç verse de; 0 garanti hiç bir zaman yoktur. Bu hastalığa muzdarip olanlarda yine çok uyku ve zayıf bağışıklık sisteminden dolayı uykuya doyamama ya da uykudan yeterince faydalanama halleri, çok sık görülür. Fakat her hasta, belirli oranda fayda ve iyileşme görür. Halk dilinde “temre” denilen benzer kaşıntılı olan hastalık da benzer şekildedir.
 21. Nöroljik Hastalıklar: parkinson, uyku bozuklukları, siyatik ağrılar, beyin damar hastalıkları (İnme), yüz felci gibi hastalıklar konusunda hacamat tedavisi ile tedavi edilebilir veya yardımcı olur diye hiçbir bilimsel bulgu veya araştırma yoktur. Hastadan hastaya fark göstermekle beraber çok az da faydasını görenler olmasına rağmen; bu bulgu, kişisel tecrübemizdir. Bu tür rahatsızlığı olan hastalara daha dikkatli ve özenle hacamat yapılır. Hiçbir yan etkisi olmadığı için bu konuda ehil uzman kişilerin yardımını almanızda fayda olabilir. Tekrar etmekte fayda var. Bu tür rahatsızlıklar, ileri derecede olan bu rahatsızlıkların iyileşme oranı şimdilik düşüktür. Ama mutlaka az da olsa faydasını hasta görür.[3]
spacer

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.