Kategori arşivi: Vefk

Canbar Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır

En etkili aşk büyüsünden olan Canbar Aşk büyüsü Canbar Asya aşk büyüleri içinde yer alan büyü türlerinden bir tanesidir. Oldukça zor yapılan büyü türünü bozmakta pek kolay değildir. Aşk büyüsünün etkisini bozma her zaman başarılı olunduğu söylenemez. Fazla işlem gerektirmemesine rağmen oldukça kuvvetli olan büyü türü kesinlikle çok iyi bilinen işinin ehli bir medyum tarafından yapılmalıdır.

Aşk büyüsünü yaptırmak için bir adet tabak büyüklüğü kadar ince deri tabakası alınmaktadır. Bu büyü kapsamında deri bulamayanlar kumaş veya kağıt kullanmışlardır. Deri tabakası tabak ters çevrilere kenar kısımlarından deri üstüne kalem yardımı ile bir çember çizilmektedir. Bu çemberin iç kısmına bardak koyularak 2 adet daha çember çizilmektedir. Lakin bu çemberler iç içe geçmelidir.

Çemberlerin iç içe geçtiği ve kesiştiği alan içine aşık olunması istenilen birey ile büyü yaptırmakta olan bireyin isimleri birbirine bitişik olacak şekilde el yazısı ile ve bütün harflerin birbirine değeceği şekilde yazılmaktadır. Lakin yazı katiyen çember çizgilerine değdirilmemelidir.
Oldukça eski dönemlerden bu yana uygulanmakta olan Canbar Aşk Büyüsü için çemberi ve yazıları yazmak için kullanılan mürekkebin çini mürekkebi olması gerekmektedir. Daire içerisinde oluşturulan ve deri üzerine hazırlanmış olan Canbar Aşk Büyüsü temiz bir yerde saklanmalıdır. Güneş doğmadan önce çıkarılarak sessiz ve sakin bir yerde düzgün bir zemin üzerine konulmaktadır.
Merkez kısımdaki yazıya odaklanarak tamı tamına 160 kez canbar denilmektedir. Sonucunda da aşık edilecek olan bireyin ismi annesinin ismi ie beraber bana böyle bağlansın , ayrılamasın, canbar olsun diyerek 40 kez daha söylenir ve bu işlem süreci 20 gün kadar daha tekrarlanarak ilk 7 gün içinde bireye karşı kişi etkilenmeye başlamaktadır.20 gün sonra ise kişi muradına erer.

Vefk İle İlgili Merak Ettikleriniz

Vefk’in sözlük anlamı uyumdur, vefkin sağdan sola, yukarıdan aşağıya veya bir köşeden diğer köşeye olan evlerindeki sayıların toplamı birbirine eşit olduğu için bu adı almıştır (Eğer harflerden ya da kelimelerde oluşmuş bir vefk ise kelimelerin ya da harflerin ebced hesabıyla toplamlarının birbirine eşit olması gerekir) dini terminolojide ise vefk, tesirli dua demektirvefk
Vefk bir dörtgen içinde birbirlerini dik olarak kesen doğruların arasında meydana gelen dörtgenlere, belirli zaman ve şartlarda, belli kurallar ile sayılar, sayıların değerlerinde harfler, kelimeler ya da sayıların, harflerin ve kelimelerin beraber yazılmasıyla meydana getirilen şekildir.
Vefk nasıl etki eder?
Belirli bir amacı elde etmek için yapılan vefk, kurallarına uygun yazıldıktan sonra, derecelerinin hizmetlilerinin isimleri bulunur. Bu hizmetliler dua ve yemin vasıtasıyla istenen işlerde Allah’ın(CC) izniyle görevlendirilir, böylece etkili olur.
Vefkler kaç çeşittir?
Verfkler her sırasında bulunan kare sayısına ya da özelliklerine göre isimlendirilir. Örneğin bir sırasında 3 kare varsa üçlü, 4 kare varsa dörtlü, 10 kare varsa onlu vefk, bulunduğu gruba göre, toprak, hava, ateş ve su vefki, bağlı bulunduğu gezegene göre, güneş vefki, ay vefki olarak isimlendirilir. Vefklerin bunlardan başka daha bir çok çeşidi de bulunur.
Vefklerde kullanılan sayılar ve kelimeler hangi dile aittir?
İslami inanca göre bizim yaptığımız Vefklerde kullanılan harfler ve sayılar arapçadır.
Vefk nasıl yapılır?
Arap alfabesindeki harflerin Ebced hesabında sayısal karşılıkları vardır, vefki yapılacak kelimenin veya cümlenin harflerinin sayısal değerleri ebced hesabı tablosundan bulunur, toplanır ve elde edilen sayısal değerin vefki yapılır. Harfler ya da kelimelerle vefk yapılacaksa harflerin ya da kelimelerin sayısal toplamlarına da dikkat edilir.
Ebced hesabı nedir?
Ebced kelimesinin anlamı alfabedir, biz nasıl Türk alfabesine bazen Abece diyorsak, Araplar da kendi alfabelerine Ebced demektedirler. Vefk ilmi de dahil olmak üzere gizli ilimlerde kullanılan 28 harfli Arap alfabesinin Ebced tertibine göre dizilişinin Hazret-i Adem’e(AS) dayandığı rivayet edilir. Bu tertip ile alfabenin kullanıldığı tarih süreci içerisinde, zamanla bu harflere sayısal değerler verilmiş ve Ebced hesabı oluşturulmuştur. Bu sayısal değerler bu işin uzmanları, alimler tarafından denenmiş etkileri ve sonuçları makul karşılanmış ve kullanılmaya başlanmıştır.
Vefki çizmeye başlamadan yapılması gerekenler
Psikolojik olarak hazırlanmalı, istek ve amaç kesin çizgilerle belirlenmelidir. Birçok anlam ifade edebilecek ve sonuçları kolayca anlaşılamayacak isteklerde bulunulmamalıdır.
1- Dua, havas ve esma okunurken dikkat edilecek hususlar defalarca okunmalı ve onlara kesinlikle uyulmalıdır.
2- Başarının Allah’tan(CC) olduğuna kalben ve ruhen inanılmalı, dua etmeli ve başarı Allah’tan(CC) dilenilmelidir, çünkü her şeyin mutlak sahibi odur.
3- Yapılacak vefkin bulunduğu kitapta, o vefkin yapılma zamanı ve usulü ile ilgili bölüm yine defalarca okunmalı ve onlara kesinlikle dikkat edilmelidir.
4- Vefk’i çizmeye başlamadan önce o vefk için gerekli bütün bilgiler (Burcunu, özelliklerini, saatini vs.) hazırlanmalı vefkin müsveddesi yapılmalı ve o da defalarca kontrol edilmelidir.
5- Kişiye özel vefk yapılacaksa ve vefkin yapılması için özel bir bilgi yoksa, o kişinin burcunun doğruluğu ve sair bilgiler kontrol edilmeli, burcunun özelliğinde (su, hava, toprak, ateş) gezegenin gününde, saatinde yazılmalı ve okunacak Esmalar veya ayetler o saate denk getirilmelidir.
6- İki kişi için vefk yapılacaksa ve yine vefkin yapılması için özel bir bilgi yoksa yapılacak işte başarı şansının olup olmadığının bilinebilmesi için, iki kişinin burçlarının birbirlerine olan uyumuna kesinlikle bakılmalıdır.
7- Vefkte kullanılacak Arapça harfler, kelimeler sayılar defalarca kontrol edilmeli ve gereken hesaplar doğru yapılmalıdır.
8- Vefk’in dereceleri ve hizmetlilerinin isimleri çıkarılmalı, yemin oluşturulmalı ve kontrol edilmelidir.
9- Yapacağınız vefkin tütsüsü belirlenmelidir.
Vefki çizerken yapılması gerekenler
1- Vefk’in çizgilerini çizdikten sonra içini doldurmaya en küçük sayıdan başlanmalı, vefkte sayıdan başka harfler veya kelimeler varsa Ebced tablosundan değerleri bulunup hesaplanmalı ve sıra ona göre belirlenmelidir.
2- Vefki çizmeye başlamadan, niyet esnasında vefkin tütsüsü yakılmaya başlanmalıdır.
3- Çizim sırasında ve vefki yaptıktan sonra kesin başarılı olunacağı bir an olsun akıldan çıkarılmamalı ve başarı için Allah’tan(CC) yardım dilenmelidir.
4- Vefk için yapılacak özel bir zaman yoksa çizim için gece yarısından sonra bir zaman seçilmelidir.
5- Vefk’i güneş ve ay ışığından uzak tutmalı, vefkin bir dua olduğu unutulmamalı, yazarken ona saygı gösterilmelidir.
6- Vefk’in çizimi bittikten sonra, tüm satırların, sütunların ve bir köşeden diğer köşeye olan evlerin sayısal değerlerinin toplamı eşit olmalıdır.
Vefki çizdikten sonra yapılması gerekenler
1- Çizim bittikten sonra derecelerin hizmetlileri bulunmalı, yemin oluşturulmalı ve hizmetliler görevlendirilmelidir.
2- Vefk katlanmadan önce kendi tütsüsü ile tütsülenmelidir.
3- Özenle, su geçirmeyecek bir şekilde katlanmalı ve yere düşürülmemelidir.
4- Vefk’in etkisinin çabuk gerçekleşmesi için okunması gereken esmalar, dualar gerektiği zamanda ve gerektiği sayıda okunmalıdır. Bu konuda da başarılı olabilmek için Dua, havas ve esma okunurken dikkat edilecek hususlar, defalarca okunmalı ve onlara kesinlikle uyulmalıdır.

Ayet-el Kursi Esrarı

Bilindiği gibi imanın temeli, Tevhiddir. İnsanlar iman ettikten sonra Tevhide karşı sıcak ilgilerini korumak zorundadır. Ancak hadiseler karşısında özellikle günlük yaşamın akışı, çoğu kere nefsin tevhide saygısını sarsar ve de zaman içinde iman yavaş yavaş solar. Bu sarsıntının temelindeki yanılgıların tümünü Ayet-el Kürsi yok etmektedir. Şimdi imanımızı tehdit eden noktalara bir göz atalım. İman edip tevhidi tasdik ettikten sonra yani Allah’tan başka güç olmadığını tasdik ettikten sonra günlük hayatımızda hala bazı etkileri güç sanırız. Bunun en çok rastlanan örneği paradır. Paranın bir benzeri siyasi güçlerdir. İnsanlar ta Hz. İbrahim devrinden beri siyasi güçlere teslim olmuş bunları kaderlerini etkileyen kuvvetler olarak görmüşlerdir. Tüm peygamberler bu yanlış kanaati silmek için mücadele vermişlerdir. Ancak İslam tevhidi imana gerçek netliği getirmiştir. İşte Ayet-el Kürsi özellikle üçüncü bölümde maddeler halinde açıkladığımız cümlelerle zahirdeki etkiler karşısında yanılgıya kapılmamamızı emrediyor. Ayet-el Kürsi okuyan bir insan onun kalbe verdiği mesajları aracılığı ile tevhide sarılır ve hiç şaşmaz. Böylece Ayet-el Kürsi’nin koruyucu hikmetindeki en önemli sır tahakkuk eder.

Incoming search terms:

  • havas hoca

Vefk Nedir?

Vefk”in sözlük anlamı uyum ve dengedir, vefkin sağdan sola, yukarıdan aşağıya veya bir köşeden diğer köşeye olan evlerindeki sayıların toplamı birbirine eşit olduğu için bu adı almıştır, dini terminolojide ise vefk, “tesirli duâ” demektir. Vefk, metafizik alemden kaynaklanan bir problemin düzelmesi için veya hedeflenen bir menfaate ulaşabilmek için gerekli manyetik rezonansın herhangi bir noktaya transferini mümkün kılan ve semanın herhangi bir katına tünel açmaya yarayan, metafiziksel bir mikroçiptir. Vefk bir dörtgen içinde birbirlerini dik olarak kesen doğruların arasında meydana gelen dörtgenlere, belirli zaman ve şartlarda, belli kurallar ile sayılar, sayıların değerlerinde harfler, kelimeler yada sayıların, harflerin ve kelimelerin beraber yazılmasıyla meydana getirilen şekildir. Belirli bir amacı elde etmek için yapılan vefk, kurallarına uygun yazıldıktan sonra, derecelerinin hizmetlilerinin isimleri bulunur. Bu hizmetliler Dua ve yemin vasıtasıyla istenen işlerde Allah’ın (C.C.) izniyle görevlendirilir, böylece etkili olur. Vefkler her sırasında bulunan kare sayısına ya da özelliklerine göre isimlendirilir. Mesela bir sırasında 3 kare varsa üçlü, 4 kare varsa dörtlü vefk, bulunduğu gruba göre, Toprak, Hava, Ateş ve Su vefki, bağlı bulunduğu gezegene göre, Güneş vefki, ay vefki olarak isimlendirilir. Vefklerin bunlardan başka daha bir çok çeşidi de bulunur. Vefklerde kullanılan harfler ve sayılar, Arapça harfler ve sayılardır. Arap alfabesindeki harflerin ebced hesabında sayısal karşılıkları vardır, vefki yapılacak kelimenin veya cümlenin harflerinin sayısal değerleri Ebced hesabı tablosundan bulunur, toplanır ve elde edilen sayısal değerin vefki yapılır. Kişiye özel yapılan Vefklerde, özel bir konuda başarılı olma gibi vs..kullanılan kelimeler, genelde Kurân-ı Kerîm âyetleri, talebin kendisi veya Allah (c.c.)’ın isimleridir. Büyü ve buna benzer işlerde kişi ve şahıs isimleriyle beraber esma, âyetler ve başka birçok kelimeler de kullanılır.

Vefk İlmi

Her ne sıkıntınız olursa olsun, Medyum Ruhani  imdadınıza yetişecektir. Aşk vefki bağlama vefki ve kısmet baht şans talih açma büyü bozma vefkleri ve koruyucu vefkler için mutlaka iletişime geçiniz. İLETİŞİM sayfasını okuyup oradaki bilgilerle mail atabilir veya arayabilirsiniz.

İslamiyet gelmeden önce dahi kullanılan bir sisteme verilen isimdir. Bu sistem çeşitli etkileşimleri kullanarak, bir takım ruhani güçleri harekete geçirip muradın hasıl olması için kullanılır. Bu harekete geçen güçlerden kastımız manevi alemde yaşayan çok çeşitli varlıklardır. Bu varlıklardan bir kısmı melekler diye niye nitelendireceğim varlıklardır. Bir kısmı ise cinler alemi diye çok kısa tanımlayacağımız varlıklardır. Cinn, görünmeyen bilinmeyen, örtülü saklı gizli olan gibi anlamlara geldiği için bazı alimler melekleri dahi cinler sınıfında saymıştır. Bu varlıkların tek tek isimlerini yazamayız. Binlerde alem olduğu gibi binlerce çeşitte varlıklar vardır. Bunların pek çoğundan hiç kimsenin haberi dahi yoktur. Bu konumuz olmadığı için yine kısa kesip vefk ilmi ile ilgili konuya devam edeyim.

Çok kısa ve öz tanım yapacağım. Çeşitli sayılarda birbiri ile bağlantılı kareler içine yazılma yolu ile, harf, rakam, tılsım, esma, ayet yazılması ile oluşan bir sistemler bütünüdür. Tanımdaki tekil kelimelerin her biri harfler rakamlar tılsımlar esmalar yada ayetler olarak ta kullanılabilir. Vefk ilimlerinde, kare içinde birden fazla öğe kullanılır. Vefki oluşturan her bir kareye hane denir. Aynı vefk hanesi içinde aynı zamanda tılsım ayet esma aynı anda da kullanılabilir. Vefk haneleri doldurulurken en çok dikkat edilmesi gereken husus sıra ile yazmaktır. Vefkler yapıldığı zaman, etkileşimle uyardığı ilgili görevli atanacak yerden, o vefkin müvekkili yani hizmetlisi görevlendirilir. Bu vefk hizmetlilerine genel olarak hadim hüddam gibi isimler verilir. Bu hadim ve hüddam kelimeleri sadece vefk yapmak ile ilgili değildir. Aynı zamanda tılsımlar dualar esmalar ayetler içinde kullanılır. Çünkü o okunan veya yapılan çalışmalar neticesinde de onların hizmetlileri görevlendirilir.

Vefkler müvekkilleri vazifeye davet için özel bir okuma yada yazmaya gerek duyulabilir. Bazılarında bu hüddamların da geçtiği ve tevkil adı verilen vazifelendirmek için davettir. Bu davetlerde genel olarak bu vefkin hakkı için şu işimi yap gibi dualar okunur. Yapılan vefk çeşitlerine göre bu değişiklik gösterebilir. Bazılarında ise kasem adı verilen yemin ettirme de yapılabilir. Tabiki bu uygulama her vefk için aynı değildir. Vefk çeşitleri çok fazla sayıdadır. Sadece bunların her biri için ayrı konu açmaya kalksam bir yıl uğraşmam gerekebilir. Genel olarak vefklere özel bir okuma yapmaya gerek yoktur. Bu daha doğrusu vefk yapan hocalar hangi yoldan gitmek istiyor ona bakar. Zahmetli olması iyi olacağı anlamına gelmez. Çünkü okumalar fazladan bir yük getirecektir. Bunlar ile meşgul olmak yerine her havas ilmi amelinde kullanılabilecek belli başlı duayı etkili kılma yöntemlerine gidilmelidir. Böylece hem az emek sarf edip hem de etkili sonuçlar alınabilir. Havas ilmi ile uzun yıllar meşgul olan alimler okuması olan vefkleri tercih etmezler. Zaman kaybıdır. Günümüzde ise vefk yapan medyumlar okuması olmadan yapılan vefkin çalışmayacağını iddia ederler. Hangi kitapta yazıyor bu merak ediyorum. Es-Seyyid Süleyman El Hüseyni nin eserini okuyunuz. Havas alimi olduğu halde böyle bir iddianın yanından bile geçmemiştir. Bu şu anlama gelir ki, vefk yapıyorum diyen bu zatlar vefkten bihaberler. Vefk yaptıracağım diye bu tür söylemler duyarsanız itibar etmeyiniz. Eğer itibar ederseniz en küçük bir netice bile alamamış olan vefk yaptıranlar sınıfına dahil olmuş olursunuz.

Vefk Nedir

Kelime anlamı bakımından tevafuk kelimesinin kökeninden gelen Vefk rast gelme, tesadüf ve tedbirsiz davranma gibi anlamlar ile bütünleştirilmektedir. Nizamlı bir şekilde betimlenen uygunluğa ise tevafuk adı verilir.

Kişi üzerinde en etkili bir şekilde gerekli kılınan enerji ve hedeflenen mertebeye erişme çabası içinde uygulanmakta olan dua kavramına Vefk adını vermekteyiz. Bazen hayatımızda beklenmedik durumlar ile karşılaşabilir iyi beklentilerimiz sonucunda beklediğimiz karşılığı alamayıp sıkıntılı ve problemli dönemlere girebiliriz. Böyle dönemlerde birey her zaman her şeyin Allah’ tan olduğuna hayır ve şerri onun var ettiğine inanmalı. Hayatınızda ters giden bir şeyler söz konusu ise pek etmemeli dua etmeli ve sizlere özel olarak hazırlanan Vefkler ile duasını sürekli hale getirmelidir.

Çizilen bir dörtgen içinde birbiri ile kesişen içerisine harf, sayı ve kelimelerin betimlenmiş olduğu belirli zaman ve kurallarda Toprak, ateş, hava, su şekilleri içeren yapıda hazırlanmaktadır. Vefklerde her zaman sütun ve satır hane toplamları birbirine eşit olarak yapılandırılmıştır. Her nereden toplama yapılırsa o bölümden diğer bölüme çıkan sonuçlar her zaman eşit sayılır. Vefk duaları 3’ lü ve 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11’ li olmak üzere hazırlanabilir.

3’ lü (ZUHAL) Satürn

4’ lü (EL-MÜŞTERİ) Jüpiter

5’ li (EL-MERİH) Mars

6’ lı (ES-SEM) Güneş

7’ li (EZ-Zühre) Venüs

8’ li (UTARİD) Merkür

9’ lu (EL-KAMER) Ay

10’ lu ve 11’ li vefk, 7 yıldızın dışında bir etkiye sahiptir.

Vefk Yaptırmak için ve bu konu ile ilgili bilgi almak için Ruhani Hoca ile irtibata geçebilirsiniz: 0530 789 85 38