Kişisel Dualar ve korunma Tılsımları

Anne adınız ve Kendi adınızın ebced değerini topluyorsunuz çıkan sayısal değer mesela diyelim;778 Örnek olarak; 99 Esmaül Hüsna Listesinden bu sayıya en uygun ismi buluyorsunuz.. 778 sayısına en yakın isim El Müzill ismi dir,bu ismin tesiri ettiği gezegenler Pluto ve Mars tır..Mars saatinde okunur. Ne oldu şimdi?

Çıkan sayıya en yakın isim tıpkı El Kahhar gibi yıkıcı bir esma yani El Müzill geldi,işte bu kişinin bütün işleri El Müzill ismi ile ilgilidir,Onun beyin ve Ruh halinin menbaı bu isimdir..Bu isim sayesinde girdiği her ortamda kendini küçük,zelil ve maddi,manevi yönden zayıf düşmekten kurtarır,gücü artar..önündeki tüm hayırlı engellerini yıkıma uğratır,kendi yıldız saatinde 770 adet okunur.

Ya da daha fazla okursanız eğer yaydığı vibrasyonu kaldırabilirseniz okursunuz.. Her ismin ayrı bir çekim gücü,yaydığı vibrasyonlar çok farklıdır,çıkan Esmanın Tabiatına göre bir ya da bir kaç Esma ile Kombine edilebilir..Bu konuya açıklık getirmem çok istendi,bende getirdim. herkese kolay gelsin..

99 Esmaül Hüsna’nın ebced değerleri; ya Rahman = 298 ya Kavîy= 116 ya Semi = 180 ya Müta’âlî= 551 ya Hakk=108 ya Kuddûs= 170 ya Bâtın= 62 ya Adl= 104 ya Rahîm= 258 ya Metin= 500 ya Basîr= 302 ya Berr= 202 ya Vekîl= 66 ya Selâm= 131 ya Vâli= 47 ya Latif= 129 ya Melik= 90 ya Veli= 46 ya Hakem= 68 ya Tevvâb= 409 ya Mu’min= 137 ya Mubdî’= 56 ya Habîr= 812 ya Ra’ûf= 287 ya Hamîd= 62 ya Cebbar= 206 ya Muntakim= 630 ya Gafûr= 1286 ya Muheymin= 145 ya Mu’îd= 124 ya Halîm= 88 ya Maliku’l-Mülk= 212 ya Muhsî= 148 ya Mutekebbir= 662 ya Afuv= 156 ya Şekûr= 526 ya Aziz= 94 ya Muhyî= 68 ya Azîm= 1020 Zu’l-Celâli ve’l-İkram= 1100 ya Hâlik= 731 ya Hafîz= 998 ya Aliy= 110 ya Kayyûm= 156 ya Mumît= 490 ya Gani= 1060 ya Muksit= 209 ya Gaffâr= 1281 ya Bâri’= 214 ya Mukît= 550 ya Kebîr= 232 ya Vâcid= 14 ya Hayy= 18 ya Muğni= 1100 ya Câmi’= 114 ya Kahhâr= 306 ya Musavvir= 336 ya Hasîb= 80 ya Hafîz= 998 ya Mâcidİ= 48 ya Mâni’=161 ya Rakîb= 312 ya Vehhâb= 14 ya Samed= 134 ya Celîl= 73 ya Nûr= 256 ya Vâhid= 19 ya Alîm= 150 ya Dârr= 1001 ya Mucîb= 55 ya Rezzâk= 308 ya Kâdir= 305 ya Kerîm= 270 ya Hâdi= 20 ya Ahad= 13 ya Kâbız= 903 ya Nâfi’= 201 ya Vâsi’= 137 ya Fettâh= 489 ya Muktedir= 744 ya Bedî’= 86 ya Mecîd= 57 ya Bâsıt= 72 ya Evvel= 37 ya Hakîm= 78 ya Reşîd= 514 ya Mukaddim= 184 ya Mu’izz= 117 ya Bâkî= 113 ya Bâ’is= 573 ya Hâfız= 1481 ya Ahir= 801 ya Vedûd= 20 ya Sabûr= 298 ya Mu’ahhir= 847 ya Muzill= 770 ya Vâris= 707 ya Şehîd= 319 ya Râfi’= 351 ya Zâhir= 1106

spacer

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.